Zepp Golf

Zepp Golf startades med ett enkelt uppdrag: att ge meningsfull data till golfen. Målet är att ta bort gissningar genom att istället erbjuda konkreta faktagrundande uppgifter som gör det möjligt för dig att göra nödvändiga anpassningar för att förbättra ditt golfspel.